Privacy Statement

De website www.geniusrecruitment.nl wordt beheerd door Genius Recruitment B.V. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Met andere woorden: wat doet Genius Recruitment met jouw gegevens? Bij een bezoek aan de website kan Genius Recruitment jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, bewaren, raadplegen). Het kan hierbij gaan om gegevens die je via formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Genius Recruitment jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die met ingang van mei 2018 van kracht is. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Genius Recruitment beschermd worden en dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

Genius Recruitment verzamelt en verwerkt je persoonlijke gegevens in het algemeen voor het kunnen uitvoeren van haar taken als Recruitmentbureau (arbeidsbemiddeling). Meer specifiek verwerkt Genius Recruitment je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bemiddelen naar werk.
 • Om jouw beschikbaarheid te kunnen vaststellen.
 • Om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te kunnen beoordelen.
 • Om screenings te kunnen uitvoeren die soms vereist zijn voor een functie.
 • Om je voor te kunnen stellen aan een opdrachtgever, alleen als je hier toestemming voor hebt gegeven.
 • Om je in te kunnen zetten bij een opdrachtgever.
 • Om je via e-mail te informeren over onze dienstverlening, zoals met vacature-alerts.
 • Om je een eigen account te kunnen aanbieden in onze webomgeving.
 • Om onze overige wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen.

En voor andere diverse doeleinden, zoals:

 • Het kunnen aanbieden van waardevolle informatie met betrekking tot producten en diensten van Genius Recruitment;
 • Marketingdoeleinden, als je hiervoor toestemming hebt verleend;
 • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van analytische en statistische doeleinden. De statistieken zullen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het in kaart brengen van de behoeften van de doelgroep van Genius Recruitment, zodat nieuwe producten en diensten hier op kunnen worden afgestemd.

Gegevens die via de formulieren op de website worden ingevuld komen direct terecht in Carerix, het recruitmentsysteem waar Genius Recruitment mee werkt. Met deze partij heeft Genius Recruitment een verwerkersovereenkomst gesloten.

Zakelijke relaties

Ook van zakelijke relaties verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat daarbij om namen, contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres) en functies van contactpersonen die werken bij organisaties waar Genius Recruitment zaken mee doet. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

 

Gegevens verstrekken aan derden

Genius Recruitment kan je gegevens delen met andere partijen. Dat doen wij alleen als dat mag op basis van de geldende privacywetgeving. Deze andere partijen zijn opdrachtgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten en andere zakelijke relaties.

Om onze diensten te kunnen uitvoeren krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Denk bijvoorbeeld aan onze softwareleverancier die het recruitmentsysteem beheert dat wij gebruiken om jou te kunnen bemiddelen als wij een geschikte opdracht voor je hebben gevonden. Met dit soort partijen heeft Genius Recruitment een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Maak je gebruik van onze dienstverlening? Dan kan het niet verstrekken van je persoonlijke gegevens diverse gevolgen hebben. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld geen officiële bevestiging voor een sollicitatiegesprek en andere waardevolle informatie toesturen.

Nieuwsbrief

Wij bieden specifieke nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en producten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de (specifieke) lijst van abonnees waarvoor je je hebt aangemeld. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig kunt afmelden. Daarmee verwijderen wij je volledig uit ons abonneebestand. We zullen je e-mailadres enkel bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Genius Recruitment gebruik van MailChimp, waarmee zij een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

Toestemming

Indien wettelijk verplicht zullen wij je toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens zullen wij je vooraf informeren over hoe je de gegeven toestemming weer kunt intrekken. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan in het kader van bovengenoemde doelen strikt noodzakelijk is, dan wel worden verkocht aan derden.

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de site.

Op de website van Genius Recruitment worden de volgende (analytische) cookies gebruikt:

 • Google analytics: dit is een dienst van Google om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te kunnen geven. Het doel van deze dienst is om Genius Recruitment een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan Genius Recruitment eventuele reclamecampagnes of delen van de website aanpassen aan het gedrag van haar bezoekers.
 • Social media, zoals Facebook, Instagram en Twitter: deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van analytische cookies verkrijgen. Genius Recruitment gebruikt deze informatie om statistieken van de kanalen te verzamelen en gedetailleerd weer te kunnen geven. De meeste social media kanalen houden zich aan de Safe Harbor principes. Toch is het belangrijk om de privacyverklaringen van de respectievelijke kanalen door te lezen om te weten wat deze partijen met de verzamelde informatie doen.

Gegevens verstrekken aan landen buiten de EU

Voor zowel MailChimp, Google analytics als de social media kanalen geldt dat er gegevens worden verstrekt naar de Verenigde Staten. Dit land waarborgt een passend beschermingsniveau, wat willen zeggen dat jouw gegevens dezelfde bescherming krijgen als wanneer de data in de Europese Unie was opgeslagen. Daarnaast zijn beide partijen aangesloten bij de Amerikaanse partij Privacy Shield, een belangrijke voorwaarde vanuit de Europese Commissie om gegevens in dit land te mogen verwerken.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website kunnen worden bezocht.

Rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je gebruik willen maken van je rechten of heb je vragen of andere verzoeken? Neem dan contact op met:

Genius Recruitment (KVK-nummer: 80088848)

info@geniusrecruitment.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Genius Recruitment behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.